Spektakel

Spektakelmaterialet vänder sig i första hand till barnledare, konfirmandledare och kyrkomusiker och gavs ut på Verbum förlag. Samarbetet resulterade i fem häften som innehåller sånger, drama och instruktioner till rekvisita. Till varje häfte finns också en cd.

Spektakel i jultid är det häfte som sålt mest. Jul-skivorna är slut men det går att lyssna på julsångerna på Spotify. Alla fem häftena samt de återstående cd-skivorna finns att beställa här.

Titlar i Spektakel-serien:
•Spektakel i jultid
•Spektakel – världens ljus (Kyndelsmäss med Ljusspel, Symeon och Hanna i templet samt Bartimaios)
•Spektakel i påsktid
•Spektakel – den stora festen (Den förlorade dottern, Sackaios och Den stora festen i kyrkan)
•Spektakel – Änglaspel (Tacksägelsedagen samt Daniel i lejongropen )

Pris för julhäftet: 100 kr
Pris för övriga häften och tillhörande cd (paket): 100 kr