Spektakel

Spektakelmaterialet vänder sig i första hand till barnledare, konfirmandledare och kyrkomusiker och gavs ut på Verbum förlag. Samarbetet resulterade i fem häften som innehåller sånger, drama och instruktioner till rekvisita. Till varje häfte finns också en cd.

Spektakel i jultid är det häfte som sålt mest. Jul-skivorna är slut men det går att lyssna på julsångerna på Spotify. Alla fem häftena samt de återstående cd-skivorna finns att beställa här.

Titlar i Spektakel-serien:

  • Spektakel i jultid
  • Spektakel – världens ljus (Kyndelsmäss med Ljusspel, Symeon och Hanna i templet samt Bartimaios)
  • Spektakel i påsktid
  • Spektakel – den stora festen (Den förlorade dottern, Sackaios och Den stora festen i kyrkan)
  • Spektakel – Änglaspel (Tacksägelsedagen samt Daniel i lejongropen )

Pris för julhäftet: 100 kr
Pris för övriga häften och tillhörande cd (paket): 100 kr

”Kom och spela trumma med mig”

I häftet finns också handledning och instruktioner till sångerna. Häftet kan du beställa här och det kostar 120 kr plus porto.

Musikkänslor

Musik är mer än bara toner, klanger, ljud och rytmer. Musik öppnar upp rum där orden inte räcker till. Den letar sig fram i vårt känsloliv. Musiken kan vara läkande och den kan vara provocerande.