Att tänka sig en tillvaro utan musik är för mig helt omöjligt och jag tror de allra flesta människor känner så. Musik är mer än bara toner, klanger, ljud och rytmer. Musik öppnar upp rum där orden inte räcker till. Den letar sig fram i vårt känsloliv. Musiken kan vara läkande och den kan vara provocerande. – Jag tänker att allt detta gäller både för den som lyssnar och för den som utövar musik.

Musik ger associationer och öppnar upp våra minnesbilder. När vi spelar eller lyssnar till en viss musik kan vi få kontakt med det inom oss som vi kanske har glömt eller trängt undan. Jag tänker att musiken kan fylla en terapeutisk funktion.

Jag tycker om musik från olika genrer – och jag uppskattar jazz och folkmusik särskilt mycket. Några favoriter är Ale Möller trio, Trio X, Bengan Jansson och Lena Willemark. Musik som berör mig från den klassiska musiken är Fauré och Mozart.

Piano är mitt instrument och jag har spelat sen jag var liten. Gehörsspelet har följt mig hela tiden och det är jag så klart väldigt glad över. Dels har det varit till stor nytta och hjälp i mitt arbete som musiklärare och som pianist i olika sammanhang – MEN det har också gett mig en massa glädje! Det är så kul att kunna spela fritt utan noter och bara låta musiken flyta på!

Att spela tillsammans med andra är också väldigt roligt. Då kommer ytterligare en dimension med i musiken och det är kommunikationen. Dels är det roligt att spela med andra musiker och känna gemenskapen på ett socialt plan. Men det finns även en annan dimension som ger energi och glädje och det är när själva musiken är kommunikationsverktyget. Då känner jag en glädje och ett flow som ger mig massor av energi.