MUMIn

MUMIn är namnet på ett projekt som Årstaskolans grundsärskola och Uppsala universitet drivit tillsammans och som jag hade förmånen att få vara en del av när jag var musiklärare på skolan. Det centrala i projektet har varit elevernas skapande. Läs mer om detta spännande arbete på MUMIn’s hemsida.

MUMIn står för Maximalt Uttryck – Minimal Interaktion och innebär att responsen och effekten av även små och svaga rörelser är tydlig och kraftfull. Genom digitalisering och okonventionella instrument/kontroller är detta möjligt.