Kom och spela

Eftersom jag har jobbat som musiklärare i större delen av mitt liv har jag god erfarenhet av att sjunga och spela tillsammans med barn. I Grundsärskolan, där jag har arbetat mest, har det varit en utmaning att lägga musicerandet på en lämplig nivå så att varje elev kan vara delaktig, dvs. medverka och musicera utifrån sina förutsättningar. Jag har främst arbetat i träningsskolan med elever som har många och svåra funktionsnedsättningar. Det har varit både roligt och utmanande.

Behovet av musik som fungerar just i det sammanhanget är anledningen till att jag skriver sånger med en specifik pedagogisk avsikt. Med åren har det blivit många sånger som används flitigt av både mig andra. Sångerna har jag samlat i ett häfte som jag kallar ”Kom och spela trumma med mig”. I häftet finns också handledning och instruktioner till sångerna. Häftet kan du beställa här och det kostar 120 kr plus porto.

Jag har valt ut några av sångerna från häftet som du kan lyssna på här. Det finns även möjlighet att skriva ut noterna till dem.

”Kom och spela trumma med mig”

I häftet finns också handledning och instruktioner till sångerna. Häftet kan du beställa här och det kostar 120 kr plus porto.

Musikkänslor

Musik är mer än bara toner, klanger, ljud och rytmer. Musik öppnar upp rum där orden inte räcker till. Den letar sig fram i vårt känsloliv. Musiken kan vara läkande och den kan vara provocerande.