Livsviktigt!

Livsviktigt!

Att tänka sig en tillvaro utan musik är för mig helt omöjligt och jag tror de allra flesta människor känner så. Musik är mer än bara toner, klanger, ljud och rytmer. Musik öppnar upp rum där orden inte räcker till. Den letar sig fram i vårt känsloliv. Musiken kan vara...