Min musik

Jag har skrivit en hel del sånger för barn men även annan musik. Barnsångerna är avsedda att användas i skola, i förskola och i barngrupper och barnkörer inom kyrkan. Andra sånger är mer åt vuxenhållet och kan passa för kör eller solist.

Jag vill gärna att mina sånger ska fylla en funktion, finnas i ett sammanhang och jag har haft möjlighet att arbeta så under olika perioder. Det har resulterat i minimusikaler, en sångsvit med kör och solister, pedagogiska sånger och sånger tänkta för gudstjänstbruk.

När jag skriver sånger skriver jag oftast texterna själv men jag samarbetar även med andra textförfattare. Ett exempel på det är Spektakel, ett musikprojekt som du kan läsa mer om här.

Att spela och komponera i olika stilar tilltalar mig. Även om jag har mina favoritstilar så gillar jag utmaningen att spela och att skapa i olika genrer. Det ger variation och det är viktigt för mig. Särskilt viktigt är det om jag ska skapa någon typ av sångsvit eller minimusikal.

När jag får möjlighet att sitta ner vid pianot och bara leka fram musiken känner jag en stark tillfredsställelse och glädje. Det behöver inte leda till något skapat alster utan kan vara ett sätt att bara koppla av, komma ner i varv och landa inombords. Musikterapi kan det visst kallas…

Om mig

Jag heter Cajsa Skogholt och det här är min musiksida.

Jag är musikant och textförfattare. Jag komponerar mestadels min musik på piano och jag tycker även om att skriva texter till mina melodier.
Här finns musik och material som jag har skrivit på egen hand och tillsammans med andra. På sidan Musikkänslor kan du ta del av mina tankar om musik och musicerande.

Spektakel

Spektakelmaterialet vänder sig i första hand till barnledare, konfirmandledare och kyrkomusiker och gavs ut på Verbum förlag. Samarbetet resulterade i fem häften som innehåller sånger, drama och instruktioner till rekvisita. Till varje häfte finns också en cd.

Spektakel i jultid är det häfte som sålt mest. Jul-skivorna är slut men det går att lyssna på julsångerna på Spotify. Alla fem häftena samt de återstående cd-skivorna finns att beställa här.

Titlar i Spektakel-serien:

  • Spektakel i jultid
  • Spektakel – världens ljus (Kyndelsmäss med Ljusspel, Symeon och Hanna i templet samt Bartimaios)
  • Spektakel i påsktid
  • Spektakel – den stora festen (Den förlorade dottern, Sackaios och Den stora festen i kyrkan)
  • Spektakel – Änglaspel (Tacksägelsedagen samt Daniel i lejongropen )

Pris för julhäftet: 100 kr
Pris för övriga häften och tillhörande cd (paket): 100 kr

”Kom och spela trumma med mig”

I häftet finns också handledning och instruktioner till sångerna. Häftet kan du beställa här och det kostar 120 kr plus porto.

Musikkänslor

Musik är mer än bara toner, klanger, ljud och rytmer. Musik öppnar upp rum där orden inte räcker till. Den letar sig fram i vårt känsloliv. Musiken kan vara läkande och den kan vara provocerande.